KONZULTACE ZDARMA
774 995 081
Blog
Hlavní strana Google AdWords Export kampaní z Sklik do Adwords

Export kampaní z Sklik do Adwords

Založili jste si v Skliku kampaně které úspěšně běží a rádi byste je spustili i v Adwords?

Existuje jednoduché řešení, jak lze kampaně z Skliku přesunout do prostředí Adwords, a to za pomocí Adwords editoru. Jedná se o šikovný offline nástroj od Googlu, ve kterém lze kampaně tvořit či upravovat, můžete kampaně exportovat či importovat a po propojení editoru s Vašim Adwords účtem lze změny v kampaních či nové vytvořené kampaně rovnou odesílat na Adwords účet.

Jak tedy vyexportovat kampaň z Skliku a importovat ji do Adwords?

Nejdříve je potřeba v Skliku v horní nabídce nástroje zvolit Export kampaní.

Picture1

Zdroj: sklik.cz

Zde si označíme kampaně, které chceme vyexportovat a zvolit Export dat do souboru.Poté si otevřeme Adwords editor, který propojíme s účtem Adwords.

Picture2

Zdroj: adwords.google.com

Zde zvolíme přidat účet a přihlásíme se k Adwords účtu, který chceme propojit (lze přidat více účtů a volně mezi nimi přepínat). Po propojení zvolíme import kampaní.

Picture3

Zdroj: adwords.google.com

Po importu souboru se vybrané kampaně objeví v administraci editoru. Zde je potřeba provést pár úprav a připravit je na export do Adwords účtu. Kde máme provést úpravy poznáme podle podle červeného upozornění.

Picture4

Zdroj: adwords.google.com

Úpravy provedeme na dvou místech:

  1. V klíčových slovech a cílení je potřeba odstranit Skupiny podle pohlaví. Ty se nám po rozkliknutí zobrazí v hlavní části editoru. Pravým tlačítkem myši zvolíme možnost vybrat vše a odstranit. (mažeme pouze v případě kampaně ve vyhledávací síti)
  2. V Reklamách a rozšířeních je potřeba v Textových reklamách změnit URL. Z Cíl. URL je potřeba odkaz přesunout do Cílové URL.

Picture5

Zdroj: adwords.google.com

Po provedených změnách už jen stačí kampaň odeslat na účet Adwords.

Picture6

Zdroj: adwords.google.com

Tip: Nezapomeňte si zkontrolovat popřípadě upravit max. CPC, jejichž ceny se v Skliku a Adwords někdy velmi liší.

Kontaktovat nás
Nahoru