KONZULTACE ZDARMA
774 995 081

Webová analytika

Víte z jakých internetových zdrojů k Vám nejvíce chodí uživatelé? Odkud Vám z webu odchází? Díky nástrojům webové analytiky lze objevit většina chyb na webech, které mohou znamenat ztrátu zákazníků. Postaráme se, aby tomu tak nebylo.

Hlavní strana Webová analytika

Jak správa webové analytiky probíhá?

 • Domluvíme se na společné schůzce.
 • Zhodnotíme současný stav, zda-li některé z nástrojů webové analytiky máte implementované či ne.
 • Provedeme veškerá nastavení ke kvalitnímu měření a vyhodnocování uživatelského chování.
 • Propojíme webovou analytiku s nástroji PPC reklam.
 • V průběhu jednoho měsíce navrhneme dle získaných dat úpravu nebo úplně novou strategii.

Jaké nástroje používáme?

 • Google Analytics
 • Search Console (bývalý Google Webmaster Tools)
 • Collabim
 • Piwik
 • MouseFlow
 • A nástroje vyvinuté naší společností
Nahoru