Komplexní
digitální marketing

U nás vždy budete vědět, jak se vám spolupráce vyplácí. Zakládáme si na pravidelném reportování výsledků a návrhy na vylepšení či rozšíření kampaní jsou vždy z naší strany. Navíc vždy Vám po dobu spolupráce garantujeme stejnou kontaktní osobu.

Jak probíhá spolupráce s klientem?

01.

Úvodní schůzka

Na první schůzce se vždy potkáte s naším CEO Davidem Šolcem. Zakládáme si na tom, že kromě specialistů naší agentury máte vždy přímý kontakt na nejvyšší osobu v naší agentuře.

02.

Audit současného stavu

Pokud Vám již některá z agentur zajišťovala digitální marketing, tak po nasdílení přístupů do reklamních účtů a nástrojů webové analytiky současný stav vyhodnotíme a společně připravíme novou komplexní strategii, která bude v mnoha ohledech efektivnější a bude vždy nekompromisně směřovat k dosažení cílů. Pokud ale vyhodnotíme, že současná agentura pracuje na jedničku, tak vám to férově řekneme. Nejsme neseriózní agentura a chyby nehledáme tam kde jednoduše nejsou.

03.

Příprava kampaní a nastavení analytiky

Po oboustranném schválení strategie přejdeme ihned k činům a začneme vytvářet strukturu PPC reklam tak, aby tyto reklamy dosahovaly maximálního výkonu a vy jako firma jste dlouhodobě rostly.

04.

Pravidelný reporting výsledků

U nás vždy budete vědět, jak se vám spolupráce vyplácí. Zakládáme si na pravidelném reportování výsledků a návrhy na vylepšení či rozšíření kampaní jsou vždy z naší strany. Navíc vždy Vám po dobu spolupráce garantujeme stejnou kontaktní osobu.

Komplexní výkonnostní marketing není jen PPC reklama, ale u nás zahrnuje:

PPC reklamu

Audit webu

Webovou analytiku

Chci komplexní digitální marketing

za rok 2023

Za rok 2023 jsme spravovali rozpočet přesahující 143 000 000 Kč a obrat našich klientů jen z PPC kampaní byl více než jedna miliarda.

Případové studie

EXE SPORT

Připravujeme.

DAFIT

Připravujeme.

PRIMAKURZY.CZ

Připravujeme.